Wersja językowa:

27 grudnia 2013

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podziela argumentację Kancelarii i odrzuca pozwy o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone

W dniu 25 listopada 2013r. Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał trzy postanowienia o odrzuceniu pozwów o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone (sygn. akt XVII AmC 1986/13, XVII AmC 1987/13, XVII AmC 1988/13).

Powództwa wytoczone zostały przeciwko przedsiębiorcy prowadzącemu sklep internetowy, a zarzuty dotyczyły poszczególnych postanowień regulaminu tego sklepu. We wszystkich trzech sprawach pozwany – reprezentowany przez radcę prawnego Krzysztofa Szydłowskiego – wnosił o odrzucenie pozwów, powołując się na okoliczność, iż klauzule o tożsamym znaczeniu do wskazanych w pozwach postanowień regulaminu sklepu internetowego zostały już wpisane do prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone. Pełnomocnik pozwanego – odwołując się m.in. do orzecznictwa Sądu Najwyższego – wywodził, że powaga rzeczy osądzonej wyroku uznającego postanowienie wzorca umowy za niedozwolone wyłącza - od chwili wpisania tego postanowienia do rejestru - ponowne wytoczenie powództwa w tym przedmiocie, także przez osobę nie biorącą udziału w sprawie, w której wydano wyrok. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w pełni podzielił to stanowisko i odrzucił pozwy.

Informujemy, że ta strona wykorzystuje pliki cookies, które dostarczają nam danych statystycznych o ruchu użytkowników.

Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Zrozumiałem