Wersja językowa:

21 maja 2014

Ponawianie wniosków o zawezwanie do próby ugodowej w celu przerwania biegu terminu przedawnienia może być uznane za nadużycie prawa – tak uznał Sąd Apelacyjny w Warszawie

W wyroku z dnia 16 stycznia 2014r. (I ACa 1194/13) Sąd Apelacyjny w Warszawie wypowiedział się w ważnej z punktu widzenia pewności obrotu kwestii, która od dawna budzi wiele wątpliwości w praktyce.

Sąd zauważył, że nie został dotąd rozstrzygnięty w orzecznictwie problem, czy wobec niepowodzenia pierwszego postępowania pojednawczego w przedmiocie konkretnego roszczenia, także ponowne wnioski o zawezwanie do próby ugodowej dotyczące tego roszczenia przerywają bieg terminu przedawnienia. Sąd Apelacyjny podzielił wyrażony w uzasadnieniu wyroku Sądu I instancji pogląd, że nader liberalne stanowisko, dopuszczające wielokrotne przerywanie przez wierzyciela biegu terminu przedawnienia poprzez inicjowanie kolejnych postępowań pojednawczych mogłoby wręcz niweczyć sens instytucji przedawnienia, skoro niewielkim nakładem sił i środków, bieg terminu przedawnienia, często nader spornego roszczenia, mógłby być wielokrotnie przerywany działaniami samego wierzyciela, nie prowadzącymi przy tym do definitywnego rozstrzygnięcia sporu przez sąd, inny uprawniony organ lub sąd polubowny. W konsekwencji Sąd Apelacyjny uznał, że ponowny wniosek w trybie postępowania pojednawczego, złożony ostatniego dnia upływu terminu przedawnienia przerwanego już uprzednio wcześniejszym analogicznym wnioskiem, winien być uznany jako nadużycie, które nie powinno korzystać z ochrony.

Informujemy, że ta strona wykorzystuje pliki cookies, które dostarczają nam danych statystycznych o ruchu użytkowników.

Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Zrozumiałem