Wersja językowa:

Prawo gospodarcze i handlowe

  • bieżąca obsługa indywidualnych przedsiębiorców, spółek prawa handlowego, fundacji, stowarzyszeń
  • sporządzanie oraz opiniowanie projektów umów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
  • udzielanie porad oraz sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego
  • opracowywanie projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie przedsiębiorców i ich organów
  • obsługa organów spółek handlowych (zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników / walnych zgromadzeń), w szczególności sporządzanie projektów uchwał tych organów, protokołów z ich posiedzeń
  • przeprowadzanie połączeń, podziałów i przekształceń spółek handlowych
  • reprezentowanie Klientów w sporach pomiędzy udziałowcami, a spółką
  • doradztwo w procesie przekształcania indywidualnego przedsiębiorcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) w spółkę kapitałową
Informujemy, że ta strona wykorzystuje pliki cookies, które dostarczają nam danych statystycznych o ruchu użytkowników.

Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Zrozumiałem