Wersja językowa:

Klienci Indywidualni

 • dochodzenie odszkodowań z tytułu wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, błędów medycznych
 • reprezentowanie Klientów w procesach sądowych przeciwko zakładom ubezpieczeń
 • doradztwo prawne i reprezentowanie Klientów w procesie likwidacji szkód


 • przeprowadzanie spraw o rozwód i o separację
 • dochodzenie w imieniu Klientów alimentów
 • reprezentowanie Klientów w sprawach o ustalenie kontaktów z dzieckiem, o pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • udzielanie porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego


 • prowadzenie spraw o stwierdzenie nabycia spadku oraz dział spadku
 • reprezentowanie Klientów w sprawach o zachowek
 • udzielanie porad prawnych z zakresu prawa spadkowego


 • reprezentowanie pracowników w sporach z pracodawcami (w szczególności dochodzenie przywrócenia do pracy, odszkodowań, odpraw)
 • opiniowanie umów o pracę oraz umów o zakazie konkurencji
 • doradztwo w zakresie nawiązania stosunku pracy oraz jego zakończenia
 • udzielanie porad prawnych z zakresu prawa pracy


 • opracowywanie i opiniowanie umów przeniesienia własności nieruchomości (umów sprzedaży, darowizny, zamiany nieruchomości)
 • sporządzanie i opiniowanie umów najmu i dzierżawy nieruchomości
 • badanie ksiąg wieczystych i rejestrów gruntów
 • sporządzanie wniosków wieczystoksięgowych
 • reprezentowanie Klientów przed organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi (w tym sądami wieczystoksięgowymi) w sprawach związanych z nieruchomościami
 • reprezentowanie Klientów w sprawach o zasiedzenie, zniesienie współwłasności, podział nieruchomości, ustanowienie służebności na nieruchomości


 • udzielanie porad prawnych z zakresu prawa podatkowego, w szczególności podatków: dochodowego od osób fizycznych, lokalnych, od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach podatkowych prowadzonych przez urzędy skarbowe, urzędy kontroli skarbowej, izby skarbowe, a także przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych


 • udzielanie porad prawnych we wszystkich dziedzinach prawa

 • sporządzanie oraz opiniowanie projektów umów (w szczególności umów sprzedaży, najmu, dzierżawy, pożyczki, kredytu, zlecenia)

 • reprezentowanie konsumentów w sporach z przedsiębiorcami (sprzedawcami, biurami podróży, bankami, usługodawcami), w szczególności dochodzenie roszczeń z rękojmi i gwarancji

Informujemy, że ta strona wykorzystuje pliki cookies, które dostarczają nam danych statystycznych o ruchu użytkowników.

Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Zrozumiałem