Wersja językowa:

Mediacje

Prowadzenie sporów sądowych często wiąże się z dużymi kosztami i długim oczekiwaniem na prawomocne rozstrzygnięcie. Co więcej, może doprowadzić do pogorszenia współpracy, a nawet jej zerwania. Dbałość o budowane przez lata pozytywne relacje handlowe często skłania przedsiębiorców do poszukiwania alternatywnych – w stosunku do procesu sądowego – sposobów rozwiązywania sporów. Jednym z takich sposobów są mediacje.

Mediacje równie dobrze jak przedsiębiorcom mogą służyć osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej w rozwiązywaniu sporów cywilnych, sąsiedzkich, rodzinnych. Są idealnym rozwiązaniem w szczególności w tych przypadkach, gdy stronom sporu zależy na utrzymaniu zdrowych i przyjaznych relacji, które mogłyby ulec pogorszeniu przy prowadzeniu długiego, stresującego i kosztownego procesu.

Mediacje polegają na dobrowolnym prowadzeniu przez strony konfliktu negocjacji w obecności bezstronnej osoby trzeciej (mediatora). Efektem prowadzonych mediacji może być zawarcie ugody, która po nadaniu jej klauzuli wykonalności przez sąd uprawnia do prowadzenia egzekucji komorniczej. O warunkach ugody decydują wyłącznie strony.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, prowadzimy mediacje w sprawach cywilnych, gospodarczych i pracowniczych.

Partnerzy Kancelarii prowadząc mediacje stwarzają stronom sporu możliwość jego polubownego zakończenia. Mediacje prowadzone są w warunkach zapewniających ich poufność, co oznacza, że mediatorzy zobowiązują się wobec stron do nieujawniania żadnych informacji uzyskanych w związku z prowadzoną mediacją. Co ważne – prowadząc mediacje Partnerzy Kancelarii nie reprezentują interesów żadnej ze stron sporu, są całkowicie bezstronni. Celem prowadzonych mediacji jest podjęcie przez strony sporu próby osiągnięcia porozumienia satysfakcjonującego dla każdej z nich, a rolą mediatora jest stworzenie sprzyjających ku temu warunków. Informujemy, że ta strona wykorzystuje pliki cookies, które dostarczają nam danych statystycznych o ruchu użytkowników.

Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Zrozumiałem